Нови оръжия

Катана, Ко-катана, Нинджато, Одачи, Нодачи, Дзиан

Шиноби Нинджато Нинджато „Шиноби” AISI 1050
цена: 310 лв
Мусаши 2 Катана Катана „Мусаши 2” AISI 1060
(със запитване)
Мори Катана Катана „Мори” AISI 1060
(със запитване)
Цъфтяща Роза Катана Катана „Цъфтяща Роза” AISI 1060
цена: 340 лв
Боен Вик Нодачи Нодачи „Боен Вик” AISI 1060
цена: 340 лв
Шурикен 2 Катана Катана „Шурикен 2” AISI 1060
цена: 420 лв
Икко Икки Катана Катана „Икко Икки” AISI 1060
цена: 420 лв
Така Катана Катана „Така” AISI 1095
цена: 525 лв
Татакай Катана Катана „Татакай”
AISI 1060 Фолдед цена: 640 лв
Сенсо но Ками Катана Катана „Сенсо но Ками” K120C цена: 3200 лв

Вакидзаши

Уми Каге Вакидзаши Вакидзаши „Уми Каге”
AISI 1060 (със запитване)
 

Танто

Бук Затойчи Танто Танто „Бук” Затойчи AISI 1060
цена: 190 лв